Welkom bij Ekta

Wat doet Ekta?
 
Ekta helpt zich op actieve vraagstukken in jouw leven. Wil je dingen veranderen in jouw gedrag of in jouw gewoonten? Dat is altijd een uitdaging!
Door lekker aan de slag te gaan met vaak simpele trucs of bepaalde gedachten, kun je veel bereiken. Hierin helpt Ekta.
Wil je lekker de diepte in tijdens gesprek om onderliggende denkpatronen te ontrafelen, dat kan. Wil je praktische tips over hoe je zaken in het dagelijkse leven aan kunt pakken? Ook hier is de ervaring en kennnis van Ekta een fijne hulp.
  
 
Ekta richt zich op ook het begeleiden, trainen en adviseren van kinderen in de leeftijd van 13 t/m18 jaar die te maken hebben met de scheiding van hun ouders. De begeleiding varieert van individuele begeleiding tot groepstraining en wordt bepaald in onderling overleg met de cliënt. Ook is er voor de ouders de mogelijkheid om te praten over de scheidingsperikelen en hierin van advies te worden voorzien.
 
Al richt Ekta zich in het bijzonder op SCHEIDINGSPROBLEMATIEK voor kinderen in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar, maar kan ook op andere thema’s ondersteuning en hulp bieden. Ouders worden (uiteraard) betrokken bij de begeleiding van hun kind (-eren) zodat ze kunnen meedenken en meeleren in het proces van hun kind. Ouders kunnen zelf ook advies krijgen of ondersteuning daar waar gewenst.